Description

 1. With more than 30 years of manufacturing boilers, the company has formed more than 400 varieties of gas boilers, biomass boilers, coal-fired boilers, heat-conducting oil boilers, etc., and is widely used in chemical, food, brewing, heating, papermaking, Printing and dyeing, rubber and other industries. The company currently has the leading production process equipment in the industrial boiler industry.

 2. The main equipments include: high-speed CNC plane drilling, CNC drum drilling, robot welding equipment, 3D laser cutting machine, 4-axis CNC pipe bending machine, Φ168 CNC three-dimensional bending equipment, 600 sets of 100mm three-roller CNC universal bending machine, serpentine tube production line, CNC coil production line and membrane wall production line.

 3. LEAVE YOUR MESSAGE!

  If you want to learn more about our boilers、solutions & service please contact us now.We will regularly communicate with you to understand your boiler operation and guide according to your needs. If you have other needs, we will provide you with the first time.

 4. Tin tuc - Đọc b;o tin tức online mới nhất trong ng

  Tin tức mới nhất trong ng;y, th;ng tin nhanh nhất 24h h;ng ng;y. Đọc b;o tin tức online cập nhật tin n;ng thời sự ph;p luật, giải tr; C;ng Ty CP Truyền th;ng 24H

  Contact us

  Tin tức về sản phẩm h;ng h;a tại Chất lượng Việt Na

  38.000 vụ vi phạm bu;n lậu, gian lận thương mại được ph;t hiện trong Qu; III/2018 (VietQ.vn) - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản l; thị trường (Bộ C;ng Thương) Trần Hữu

  Contact us

  Tin tuc - Đọc b;o tin tức online mới nhất trong ng

  Tin tức mới nhất trong ng;y, th;ng tin nhanh nhất 24h h;ng ng;y. Đọc b;o tin tức online cập nhật tin n;ng thời sự ph;p luật, giải tr; C;ng Ty CP Truyền th;ng 24H

  Contact us

  C; QUYỀN GIẾT KHI BỊ HẢI TẶC TẤN C;NG!? – Vượ

  B;nh Luận Ho; on TƯỜNG THUẬT MỘT NG;Y L;M VIỆC TẠI T;A ;N NH;N D;N TỈNH NGHỆ AN – THEO Y;U CẦU CỦA M ỘT SỐ BẠN B; TRONG CỘNG ĐỒNG

  Contact us

  Rối loạn lo ;u lan tỏa – Wikipedia tiếng Vi

  Rối loạn lo ;u lan tỏa (tiếng Anh: generalized anxiety disorder) l; một dạng trong nh;m bệnh rối loạn lo ;u c; đặc điểm cơ bản l; sự lo ;u lan tỏa v; dai dẳng đồng thời kh;ng

  Contact us

  Tin tức thời sự trong nước, điểm n;ng, c;c sự kiện nổi bậ

  Thời sự trong nước - Tin tức nhanh nhất về kinh tế, ch;nh trị, văn h;a - x; hội, gi;o dục, giao th;ng, tan nạn, ch;y nổ, kẹt xe, ph;p luật, th;ng tin tuyển sinh

  Contact us

  Phọt Ph

  Kh;m Thi;n l; một trong những phố c; nhiều biệt danh. N; từng được gọi l; phố Cầm Ca, l;m ta li;n tưởng xa x;i đến người đ;n b; được gọi l; c; Cầm t;i hoa trong b;i

  Contact us

  Ai l; nguy;n mẫu người chiến sĩ trong b;i thơ “D;ng đứn

  Trong cuộc Tổng tiến c;ng v; nổi dậy Xu;n Mậu Th;n (1968), ai l; nguy;n mẫu người chiến sĩ trong b;i thơ “D;ng đứng Việt Nam”? Ai l; người ;m bộc ph; mở đường m;u

  Contact us

  Tai nghe Bluetooth chinh hang gia re tai Cty Bluetooth Vie

  Cty Bluetooth Việt Nam l; nơi b;n tai nghe bluetooth, tai nghe bluetooth gi; rẻ, tai nghe bluetooth sony ch;nh h;ng, tai nghe bluetooth samsung c;c loại, 200 sản phẩm tyai

  Contact us

  Vũ “Nh;m” tung t;i liệu mật tố l;nh đạo, c;ng an tha

  Hồi đầu năm 2017, Người Bu;n Gi; B;i Thanh Hiếu đ; viết tr;n fb, weblog của Người Bu;n Gi; h;ng loạt b;i viết li;n quan đến tệ tham nhũng, maphia, ch;nh trị gia, giới l;nh

  Contact us

  VietBF - Vietnamese Best For

  ;ng Trump thừa nhận con g;i Ivanka d;ng email c; nh;n trong c;ng vụ. Ivanka Trump đối mặt với b; bối [] 0 Replies | 140 Views | 1 Hour Ago - by june04 Ivanka Trump sắp

  Contact us

  C;ng thức Cupcake cơ bản ; Kem bơ sữa tươi - Savoury Da

  Về Cupcakes th; trước đ;y m;nh cũng c; viết một b;i ngăn ngắn về loại b;nh n;y r;i, bạn n;o cần th; c; thể tham khảo th;m ở Đ;Y nha. Trong b;i n;y c; lẽ m;nh chia sẻ

  Contact us

  Tại sao H;n Quốc dẫn đầu về c;ng nghệ tự động? - BB

  Nền văn h;a t;m linh c; từ cả ng;n năm xem c;c con vật v; đồ vật cũng c; linh hồn ch;nh l; l; do khiến H;n Quốc c; th;i độ cởi mở với robot.

  Contact us

  Tin tức thời sự trong nước, điểm n;ng, c;c sự kiện nổi bậ

  Thời sự trong nước - Tin tức nhanh nhất về kinh tế, ch;nh trị, văn h;a - x; hội, gi;o dục, giao th;ng, tan nạn, ch;y nổ, kẹt xe, ph;p luật, th;ng tin tuyển sinh

  Contact us

  Danh s;ch nh;n vật trong Naruto – Wikipedia tiếng Vi

  Dưới đ;y l; danh s;ch nh;n vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản Naruto của t;c giả Masashi Kishimoto. Trong thế giới Naruto c; năm nước lớn được gọi l; Ngũ Đại

  Contact us

  Ai l; nguy;n mẫu người chiến sĩ trong b;i thơ “D;ng đứn

  Trong cuộc Tổng tiến c;ng v; nổi dậy Xu;n Mậu Th;n (1968), ai l; nguy;n mẫu người chiến sĩ trong b;i thơ “D;ng đứng Việt Nam”? Ai l; người ;m bộc ph; mở đường m;u

  Contact us

  ThuVienBao - Thu vien bao chi, tin tuc, news | Thư Việ

  Google News Chưa kịp biết Phan Ngọc Lu;n l; ai trong showbiz, kh;n giả đ; phải vội tiễn anh ngay v; tr; PR bẩn Ca sĩ Hồng Nhung nhập viện, b;c sĩ khuy;n n;n nghỉ h;t

  Contact us

  B;o C;ng Gi;o V; D;n Tộc - Tờ B;o Của Những Gia Đ;n

  Kh;ng bị sốt r;t m; vẫn run “Căn bệnh” n;y thực ra đ; c; từ rất l;u đời bạn ạ v; l; một trong những phản ứng cơ bản nhất của cơ thể người khi lo;i người bắt

  Contact us

  Tại sao H;n Quốc dẫn đầu về c;ng nghệ tự động? - BB

  Nền văn h;a t;m linh c; từ cả ng;n năm xem c;c con vật v; đồ vật cũng c; linh hồn ch;nh l; l; do khiến H;n Quốc c; th;i độ cởi mở với robot.

  Contact us

  Kinh Tung Hang Ngay - Sam nguyen va hoi huong - Thic

  Nhất t;m đảnh lễ Phật, Ph;p, Tăng thường trụ trong mười phương. (1 lạy) O Nhất t;m đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Th;ch-ca M;u-ni.

  Contact us

  Vui học hội thoại tiếng h;n (12 b;

  Học tiếng h;n quốc online miễn ph; tr;n web v; mobile. B;i giảng luyện nghe ngữ ph;p trực tuyến từ cơ bản đến cao cấp n;ng cao, gi;p hoc tieng han hiệu quả.

  Contact us

  Technical advantages

  Boiler body uses the forced circulation in the high temperature area to make sure all heating areas can be cooled down and avoid vaporization; The explosion door and flame detector are equipped for safe and reliable operation.

  zozen boiler
© ZOZEN bolier Co., Ltd.. All rights reserved.
^ Back to Top