Description

 1. With more than 30 years of manufacturing boilers, the company has formed more than 400 varieties of gas boilers, biomass boilers, coal-fired boilers, heat-conducting oil boilers, etc., and is widely used in chemical, food, brewing, heating, papermaking, Printing and dyeing, rubber and other industries. The company currently has the leading production process equipment in the industrial boiler industry.

 2. The main equipments include: high-speed CNC plane drilling, CNC drum drilling, robot welding equipment, 3D laser cutting machine, 4-axis CNC pipe bending machine, Φ168 CNC three-dimensional bending equipment, 600 sets of 100mm three-roller CNC universal bending machine, serpentine tube production line, CNC coil production line and membrane wall production line.

 3. LEAVE YOUR MESSAGE!

  If you want to learn more about our boilers、solutions & service please contact us now.We will regularly communicate with you to understand your boiler operation and guide according to your needs. If you have other needs, we will provide you with the first time.

 4. Hai thế giới song song - G;C NH;N ALANG;C NH;N AL

  Đọc b;i n;y thấy Alan t;m trạng hơn c;c b;i kh;c. Đọc m; cứ ngỡ b;i của ai. C; c;i mấy điểm cười, nhưng kh;ng được bật cười như ở c;c b;i kh;c.

  Contact us

  HIEP HOI DUA BEN T

  “ Website n;y được x;y dựng nhờ sự hỗ trợ của Dự ;n Ph;t triển kinh doanh với người ngh;o Bến Tre (DBRP Bến Tre ) v; sự g;p sức của nhiều bạn b;. Hiệp hội Dừa

  Contact us

  Kh;a học dạy sử dụng PM kế to;n Excel, Misa, KTVN, Fas

  Kh;a học l;m kế to;n tổng hợp thực h;nh Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại c; đ;p ứng được y;u cầu của nh; tuyển dụng kh;ng?

  Contact us

  HIEP HOI DUA BEN T

  “ Website n;y được x;y dựng nhờ sự hỗ trợ của Dự ;n Ph;t triển kinh doanh với người ngh;o Bến Tre (DBRP Bến Tre ) v; sự g;p sức của nhiều bạn b;. Hiệp hội Dừa

  Contact us

  Kh;a học dạy sử dụng PM kế to;n Excel, Misa, KTVN, Fas

  Kh;a học l;m kế to;n tổng hợp thực h;nh Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại c; đ;p ứng được y;u cầu của nh; tuyển dụng kh;ng?

  Contact us

  Tour H; Nội - Đ; Nẵng - Sơn Tr; - Hội An - B; N; - Hu

  C;ng ty TNHH Du lịch Việt Vui - Viet Fun Travel c; trụ sở duy nhất tại số 28/13 B;i Viện, P.Phạm Ngũ L;o, Quận 1, TP. Hồ Ch; Minh. Ngo;i địa chỉ giao dịch tr;n, Viet Fun

  Contact us

  Tự sản xuất ph;n c; gi; th;nh r

  Bất cứ ở đ;u bạn cũng c; thể cập nhật được gi; c; ph; Nhận tin nhắn gi; c; ph; ch;nh x;c nhất c;c c;ng ty thu mua 18-11-2018 Soạn tin nhắn CAFE v; gửi tới số 8388

  Contact us

  ThuVienBao - Thu vien bao chi, tin tuc, news | Thư Việ

  Tin tuc bao chi, thuong mai dien tu, insurance, healthcare, entertainment, shopping, cosmetics, makeup, beauty, perfume, fragrance, family, viet yellow pages Google News

  Contact us

  Đ;n cừu v; bầy s;i - G;C NH;N ALANG;C NH;N AL

  TẠI SAO? Trời đất, cha mẹ sinh ra ta dưới t;n gọi v; h;nh h;i CON NGƯỜI. C; n;n chăng tự thay đổi t;n hay h;nh h;i của m;nh th;nh CON KHỈ, CON CỪU HAY CON S;I

  Contact us

  Bảng gi; tất cả c;c loại gỗ (gỗ tr;n, gỗ xẻ) ở Việt N

  Bảng gi; tất cả c;c loại gỗ (gỗ tr;n, gỗ xẻ) ở Việt Nam (Theo khảo s;t thị trường v; sưu tầm)

  Contact us

  Hướng dẫn ph;n loại visa H;n Quốc | Th;ng tin H;n Qu

  Visa H;n Quốc giới thiệu v; hướng dẫn c;c loại visa d;nh cho người nước ngo;i nhập cảnh v;o H;n Quốc. Danh s;ch n;y bao gồm thủ tục xin visa.

  Contact us

  Kinh nghiệm Du Lịch H;n Quốc,du lich Han Quoc,Phượt bụ

  Kinh nghiệm Du Lịch H;n Quốc,du lịch bụi H;n Quốc,Phượt H;n Quốc.Tư vấn xin VISA H;N QUỐC,chia sẻ th;ng tin Du Lich Han Quoc. Du lịch Seoul,Jeju

  Contact us

  C;ch xin Visa du lịch Đ;i Loan tự t;c năm 20

  Với kinh nghiệm của m;nh, xin visa du lịch Đ;i Loan tự t;c cực kỳ đơn giản. Điểm mấu chốt trong hồ sơ l; bạn bắt buộc phải c; bảo hiểm y tế. Đa số nh;n vi;n c;ng ty tư

  Contact us

  Kh;a học dạy sử dụng PM kế to;n Excel, Misa, KTVN, Fas

  Kh;a học l;m kế to;n tổng hợp thực h;nh Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại c; đ;p ứng được y;u cầu của nh; tuyển dụng kh;ng?

  Contact us

  ThuVienBao - Thu vien bao chi, tin tuc, news | Thư Việ

  Tin tuc bao chi, thuong mai dien tu, insurance, healthcare, entertainment, shopping, cosmetics, makeup, beauty, perfume, fragrance, family, viet yellow pages Google News

  Contact us

  T;m hiểu về bột ngọt, bột n;m v; sức khỏe | Ẩm Thực Ch

  Bột ngọt hiệu AJH-NO-MOTO h;ng Nhật được l;m tại Mỹ T;m lược:-Bột ngọt l; chất điều vị 621 t;n tiếng Việt l; Mononatri glutamate, tiếng Anh l; Monopotassium

  Contact us

  C; A đi bar hơn 1 trăm triệu đ; l; g;, showbiz Việt vừa xuấ

  C; A đi bar hơn trăm triệu đ; l; g;, showbiz Việt vừa xuất hiện hot girl K chơi hẳn nửa tỷ một lần xuất hiện đ;y n;y!

  Contact us

  Bảng gi; tất cả c;c loại gỗ (gỗ tr;n, gỗ xẻ) ở Việt N

  Bảng gi; tất cả c;c loại gỗ (gỗ tr;n, gỗ xẻ) ở Việt Nam (Theo khảo s;t thị trường v; sưu tầm)

  Contact us

  C; A đi bar hơn 1 trăm triệu đ; l; g;, showbiz Việt vừa xuấ

  C; A đi bar hơn trăm triệu đ; l; g;, showbiz Việt vừa xuất hiện hot girl K chơi hẳn nửa tỷ một lần xuất hiện đ;y n;y!

  Contact us

  Hai thế giới song song - G;C NH;N ALANG;C NH;N AL

  Đọc b;i n;y thấy Alan t;m trạng hơn c;c b;i kh;c. Đọc m; cứ ngỡ b;i của ai. C; c;i mấy điểm cười, nhưng kh;ng được bật cười như ở c;c b;i kh;c.

  Contact us

  Tour Du Lịch H; Nội Nha Trang Đ; Lạt 5 Ng;y 4 Đ;m - Chấ

  C;ng ty TNHH Du lịch Việt Vui - Viet Fun Travel c; trụ sở duy nhất tại số 28/13 B;i Viện, P.Phạm Ngũ L;o, Quận 1, TP. Hồ Ch; Minh. Ngo;i địa chỉ giao dịch tr;n, Viet Fun

  Contact us

  Technical advantages

  Boiler body uses the forced circulation in the high temperature area to make sure all heating areas can be cooled down and avoid vaporization; The explosion door and flame detector are equipped for safe and reliable operation.

  zozen boiler
© ZOZEN bolier Co., Ltd.. All rights reserved.
^ Back to Top